دانلود فرم شناسنامه و سوابق کالیبراسیون ابزار و تجهیزات در یک سیستم ایزو

دانلود نمونه مستندات ایزو

در یک سازمان دارای ابزارآلات و تجهیزات اندازه گیری، اگر شرکت اقدام به پیاده سازی استانداردی نظیر ISO 9001:2015 نماید می بایست یک سیستم جامع و کاربردی کالیبراسیون را نیز ایجاد نماید.

شناسنامه و سوابق کالیبراسیون ابزار و تجهیزات در یک سیستم ایزو

یک سیستم کالیبراسیون دارای فرم ها، روش ها و دستورالعمل های خاص خود است. یکی از فرم های مهم در بخش کالیبراسیون فرم شناسنامه و سوابق کالیبراسیون ابزارها و تجهیزات می باشد.

تیپ این فرم عموما به این صورت است که بخش شناسنامه ابزار شامل موارد زیر می باشد :

 1. نام ابزار
 2. کشور سازنده
 3. محدوده اندازه گیری
 4. نوع ابزار
 5. شرکت سازنده
 6. شماره دستورالعمل کالیبراسیون
 7. کد ابزار
 8. تاریخ خرید یا ساخت
 9. دقت اسمی
 10. شماره سریال ابزار
 11. تاریخ استفاده
 12. مشخصات اصلی
 13. شرایط استفاده
 14. شرایط نگهداری و استفاده
 15. مدارک فنی مرتبط با ابزار

همچنین بخش دیگری از فرم به موضوع سوابق کالیبراسیون و تجهیزات کنترلی می پردازد که شامل موارد زیر است :

 1. محل کالیبراسیون
 2. تاریخ کالیبراسیون
 3. نتیجه کالیبراسیون
 4. وضعیت خطا ها
 5. تاریخ کالیبراسیون بعدی
 6. توضیحات تکمیلی

دانلود نمونه فرم شناسنامه و سوابق کالیبراسیون ابزار و تجهیزات 

در ادامه می توانید یک نمونه از فرم شناسنامه و سوابق کالیبراسیون ابزار و تجهیزات را دانلود کنید.


دانلود نمونه فرم شناسنامه و سوابق کالیبراسیون ابزار و تجهیزات


نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.