ایمان خلقی

ایمان خلقی

آشنایی با مدیرعامل ایزوسیستم:


نام و نام خانوادگی:

ایمان خلقی (iman kholghi)

مدرک تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی صنایع
  • کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

اطلاعات شغلی:

  • مدیرعامل مرکز مشاوره مدیریت خانه مدیران
  • مدیرمسئول موسسه آموزش های تخصصی مدیران
  • مالک وب سایت “ایزوسیستم”  www.isosystem.org
  • مالک وب سایت “ای لرن هوم”  www.elearnhome.ir
  • سرممیز و نماینده رسمی مراجع صدور گواهینامه ایزو

ارتباط مستقیم در تلگرام:

  • آی دی تلگرام :  imannnn@